Ekocentrum Sp. z o.o. jest firmą konsultingową specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami, w tym: w doradztwie, projektowaniu, zarządzaniu finansami oraz nadzorze w trakcie realizacji wielobranżowych projektów. Aktywność na dynamicznym rynku usług konsultingowych dla inwestycji infrastrukturalnych pozwoliła na wypracowywanie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie metod zarządzania inwestycjami, które obecnie są wykorzystywane w celu maksymalizacji efektów działań we wszystkich realizowanych projektach.

Misją naszej firmy jest: profesjonalna obsługa procesów inwestycyjnych we wszystkich ich fazach nastawiona na pomoc klientowi w przezwyciężaniu przeszkód formalnych i technicznych.

PRZETARGI

.

Ostatnie realizacje
  • AUTOSTRADOWA OBWODNICA WROCŁAWIA/ WROCŁAW
    ::!TXT::
  • IZBA SKARBOWA/ WROCŁAW
    ::!TXT::