Nasze realizacje
AUTOSTRADOWA OBWODNICA WROCŁAWIA/ WROCŁAW

Pełnienie funkcji Inżyniera nad realizacją robót zaległych i poprawkowych na kontrakcie dla części 2 AOW A-8 (zadanie IIB) "Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8".

IZBA SKARBOWA/ WROCŁAW

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Izby Skarbowej we Wrocławiu".

NOWORUDZKI PARK PRZEMYSŁOWY/ NOWA RUDA

Inżynier Kontraktu dla projektów "Budowa hali przemysłowej segmentowej" i "Budowa placów i dróg oraz zagospodarowanie terenu w podstrefie NPP1" wg warunków FIDIC realizowanych od 03.2006 do 09.2008r. Wartość poszczególnych zadań: 1) Adaptacja budynku byłej księgowości - Centrum biznesowe - 6 859 163,- PLN, 2) Budowa hali przemysłowej segmentowej -  21 762 739,-  PLN, 3)

MOST RĘDZIŃSKI - AUTOSTRADOWA OBWODNICA WROCŁAWIA/ WROCŁAW

Pełnienie funkcji Inżyniera na kontrakcie na Roboty Budowlane Część 2a (zadanie II A): "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A 8 - nadzór nad robotami dodatkowymi i zamiennymi oraz obsługa Okresu Zgłaszania Wad" od 28.07.2011r. do 23.08.2011r. wg warunków Fidic. Wartość robót: 85 932 993,39 PLN netto

GAZYFIKACJA/ POWIAT WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

Inżynier Projektu i Pomoc Techniczna dla realizacji Projektu POIiŚ pn. "Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego, w tym wykonywanie działań zarządczych, koordynacyjnych, rozliczeniowych i doradczych podczas realizacji Projektu i Umów na roboty i usługi" od 05.07.2011 do 31.03.2013r. Wartość robót: 79 484 164,56 PLN 

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW/ MYŚLENICE

Usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres rzeczowy Projektu: ""Budowa Zakladu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach" wg warunków FIDIC (Czerwona Książka). Nadzór pełniony w okresie od 27.07.2010 do 26.04.2013r. Projekt współfinansowany z P.O. Infrastruktura i Środowisko, wartość robót: 47 770 740,00 PLN

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA/ GMINA SKAWINA

 Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina" wg warunków FIDIC od 25.06.2010 do 25.07.2015r. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, o łącznej wartości robót:  161 665 697,59 PLN

CENTRUM CYKLOTRONOWE BRONOWICE/ KRAKÓW

Usługa nadzoru inwestorskiego pełnobranżowego dla budowy "Centrum Cyklotronowego Bronowice" oraz "Budowy Stanowiska Gantry" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pełniona od 30.06.2011 do 30.06.2014r. Wartość robót: 184 689 728,39 PLN

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA/ AGLOMERACJA JELENIA GÓRA

Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" wg wymogów FIDIC (Żółty i Czerwony) obejmującego 9 zadań realizowanych od 11.2010r.

BASEN/ ZDZIESZOWICE

Inżynier Kontraktu wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Wykonanie Przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach" od 23.08.2010 do 08.2011r. Wartość robót: 11 087 852,15 PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 >>>>