Nasze realizacje
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACYJNA/ TOMASZÓW MAZOWIECKI

Konsorcjum: Ekocentrum Sp. z o.o./Biuro Inwestorskie Janusz Rybka/ ZWiK Pabianice pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego". Usługa realizowana od 22.06.2011 do 31.12.2015r. zgodnie z warunkami FIDIC (Żółta Książka) o łącznej wartości: 2 148 839,52 PLN (wynagrodzenie Inżyniera)

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/ KRAKÓW

Pomoc Techniczna dla JRP przy projektcie współfinansowanym z Fuduszu Spójności pn. "Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie" Usługa wykonywana wg warunków kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) od 21.07.2011 do 31.12.2015 o łącznej wartości robót : 704 396 400,00 PLN

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI/ AGLOMERACJA ZIELONA GÓRA

Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu wspólfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry" realizowana przez okres 27 m-cy od podpisania umowy z Wykonawcą Robót. Wartość robót: 12 999 000,00 PLN netto

NABRZEŻE PARKOWE I SKARPOWE/ DARŁOWO

Nadzór Inwestorski podczas "Remontu Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Darłowie" od 24.05.2011 do 30.09.2012r. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, o wartości robót: 30 110 521,25 PLN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/ BORÓWIEC

Obsługa techniczno-organizacyjna  i doradztwo na rzecz Generalnego Wykonawcy przy realizacji zadania "Aglomeracja Kórnik: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Borówcu" od 21.02.2011 do 27.01.2012r. wg wymogów FIDIC. Wartość robót: 36 463 461,08 PLN

KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ETAP II/ ROGOŹNO

Inżynier Kontraktu dla Projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno" od 10.03.2011 do 31.12.2013r. Wartość robót: 26 995 246,70 PLN

MAŁOPOLSKI PARK TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH/ KRAKÓW

Inżynier Kontraktu dla inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn.: "Budowa budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie" wg warunków FIDIC (Czerwona Książka). Usługa wykonywana od 29.10.2010 do 28.10.2012r. Wartość robót: 51 118 000,00 PLN

GOSPODARKA ŚCIEKOWA/ NOWY TOMYŚL

Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Odra - Gmina Nowy Tomyśl" realizowana wg warunków FIDIC od 16.09.2010  do 23.06.2013 Wartość robót: 10 034 061,59 PLN

POZNAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWY/ POZNAŃ

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu dla realizacji "I etapu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego - segment A " wg warunków FIDIC w okresie od 14.12.2009 do 20.12.2011r. Wartość Kontraktu na Roboty: 23 908 340,00 PLN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA/ OŁAWA

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu współfinansowanego z UE pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście OŁAWA" w okresie od 28.10.2010 do 2.07.2012r. wg warunków FIDIC. Wartość robót: 37 527 800,00 PLN netto