Nasze realizacje
SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY/ AGLOMERACJA MAKÓW PODHALAŃSKI

Inżynier Kontraktu dla Projektu współfinansowanego z UE pn.:"System wodno-kanalizaycjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański" od 01.06.2010 do 01.03.2014r.  Wartość robót:  56 332 031,56 PLN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ŁĘTOWNIA/ JORDANÓW

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Łętowni" współfinansowanym ze środków UE w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Usługa realizowana od 22.04.2010 do 15.12.2011r. Wartość robót:  6 136 815,7 PLN

GOSPODARKA ŚCIEKOWA/ GMINA WALCE

Inżynier Kontraktu dla projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce" współfinansowanego z Funduszu Spójności wg warunków kontraktowych FIDIC (Czerwona Ksi ążka). Realizacja od 10.03.2010 - do 02.07.2013, wartość Robót :  9 584 045,01 PLN

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU LEKÓW (JCET)/ KRAKÓW

Nadzór inwestorski Kontraktu na roboty objęte Projektem „Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) w budynku Parku Technologicznego Life Science w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14” od 22.02.2010 do 21.02.2014r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość robót: 5 905 950,92 PLN

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I DOSTAWA WODY/ POZNAŃ

Inżynier Kontraktu dla zadania "Zarządzanie i nadzór nad projektem "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" obejmującym 6 Kontraktów, współfinansowanym z Funduszu Spójności/ ISPA. Usługa realizowana od 28.08.2003 do 31.03.2010r. zgodnie z procedurami FIDIC. Wartość robót: 119 499 936,8 Euro netto

UTYLIZACJA OSADÓW/ KRAKÓW

Konsorcjum Ove ARUP&Partners International Ltd/EKOCENTRUM Sp. z o.o. pełniło funkcję Inżyniera dla dwóch kontraktów: 1) "Rekultywacja lagun osadowych" oraz 2) "Stacja termicznej utylizacji osadów" obejmujących nadzór nad robotami trwającymi od 03.10.2007 do 17.10.2010r. wg wymagań FIDIC. Projekty współfinansowane z Funduszu Spójności oraz pożyczki z EBOR. Łączne wynagrodzenie Inżyniera: 1 146 800,00 Euro netto. Wartość Kontraktów na Roboty: 1) 6 380 327 754,13 Euro netto, 2) 22 460 604,33 Euro netto

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA/ KARLINO

Konsorcjum: PM Ltd Irlandia/PM GROUP Polska/EKOCENTRUM/WORX CONSULTING          Sp. z o.o. pełniło funkcję Pomocy Technicznej dla POK(II) przy realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w okresie od 04.09.2007 do 31.12.2011r. Projekt obejmował modernizację ujęć wody i SUW, budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Wartość robót: 179 195 000,00 EURO

DROGA KRAJOWA NR 5/ LESZNO

Inżynier Kontraktu  dla projektu "Przebudowa DK nr 5 w Lesznie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od 23.12.2010r do 30.09.2013r. Wartość robót: 997 960,00 PLN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SITKÓWKA/ KIELCE

Konsorcjum Ekosystem S.A./Ekocentrum Sp. z o.o./PM Ltd.pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych realizowanych w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce” współfinansowanego z Funduszu Spójności. Usługa realizowana od 20.05.2008r. do nadal. Wartość robót: 57,8 mln Euro netto

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW/ RUDA ŚLĄSKA

Usługa Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pn. "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" wg wymogów FIDIC, współfinansowany ze środków ISPA  i Funduszu Spójności. Usługa realizowana od 13.06.2008 do 28.10.2012r. Całkowita wartość robót: 57 447 288,21 Euro