Nasze realizacje
KOLEKTOR DOLNEJ TERASY WISŁY/ KRAKÓW

Konsorcjum:EKOCENTRUM/PM/EKOSYSTEM pełniło funkcję "Inżyniera dla dwóch kontraktów dla Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW)" współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, o łącznej wartości robót: 457 500,00 Euro

Raport MPEC Kraków

Wykonanie raportu końcowego beneficjenta MPEC Kraków dla projektu pod nazwą: "System ciepłowniczy miasta Krakowa" o wartości 240 000 PLN.

SYSTEM CIEPŁOWNICZY/ KRAKÓW

Świadczenie usług Inżyniera dla robót wykonywanych wg FIDIC (Czerwona Książka) dla projektu "System ciepłowniczy miasta Krakowa" polegających na modernizacji sieci ciepłowniczych o długości 132 km i średnicach od 50 mm do 1000 oraz wykonaniu węzłów ciepłowniczych w ilości 535 szt. Realizacja usługi od 18.07.2006 do 15.12.2010r. Wartość robót: 75 513 100,00 Euro

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ/ KRAKÓW

Nadzór nad "Budową systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (dzielnica Nowa Huta) - poszerzenie zakresu dokumentacji dla Kontraktu V" wg warunków FIDIC. Realizacja: od 30.09 do 31.10. 2009r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności UE, wg warunków kontraktowych FIDIC.

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH/ WROCŁAW

Inżynier Kontraktu na roboty "Budowa kompostowni odpadów zielonych" współfinansowane ze środków UE, wg warunków kontraktowych FIDIC (Czerwona Książka) od 30.04.2008 do 30.11.2010r. Wynagrodzenie ryczałtowe: 140 000,00 Euro bez Vat. Wartość Kontraktu na Roboty: 3 323 970,07 Euro netto

PRZEJŚCIE GRANICZNE/ KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

Inżynier Kontraktu dla projektu "Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I Infrastruktura" wg wymogów FIDIC od 08.2009 do 01.2011r. Wartość robót: 9 366 436,00 PLN

DROGA KRAJOWA NR 94 - ETAP II/ WILCZKÓW-ŚRODA ŚLĄSKA

Nadzór Inwestorski nad zadaniem: "Wzmocnienie Drogi Krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap II Wilczków - Środa Śląska od km 57+700 do km 64+129" od 09.2006 do 10.2009. Wartość kontraktu na roboty: 20 835 307,48 PLN

DROGA KRAJOWA NR 94 - ETAP I/ ŚRODA ŚLĄSKA-WROCŁAW

Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław" - etap I, Środa Śląska - Wrocław od km 64+129,00 do km 81+639,89" od 30.10.2008 do 06.2010r. Wartość robót: 80 383 866,41 PLN

TRANSPORT PUBLICZNY EURO 2012/ POZNAŃ

Studium Wykonalności dla projektu "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu Etap I i II" Całkowita wartość: 291 580,00 PLN

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA/ KOSZALIN

Świadczenie usług konsultingowych przy realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Koszalinie" - Etap I od 22.02.2010 do 30.04.2013r. wg wymogów FIDIC. Wartość robót: 12 478 405,99 PLN