Nasze realizacje
KRYTA PŁYWALNIA/ STRZELIN

Inżynier Kontraktu dla projektu "Budowa krytej pływalni w Strzelinie" wg warunków kontraktowych FIDIC (Czerwona Książka). Czas realizacji: 04.11.2009-11.05.2011. Wartość robót: 12 802 847,00 PLN netto

DROGA KRAJOWA NR 39/ MIKOSZÓW-STRZELIN

Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Odnowa drogi krajowej nr 39 na odcinku MIKOSZÓW – STRZELIN od km 15+165 do km 18+395 ( z wyłączeniem odcinka od km 16+942 do km 17+443)" wg wymogów FIDIC (Czerwona Książka) od 07.2009 do 10.2010r. Wartość kontraktu na roboty: 8 549 762,03 PLN

GOSPODARKA ŚCIEKOWA/ GMINA KŁOBUCK

Pomoc techniczna przy projekcie pn: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" w okresie 26.04.2011 - 30.09.2012r. Wartość kontraktu na roboty: 81 mln PLN

SYSTEM CIEPŁOWNICZY/ JELENIA GÓRA

Inżynier Kontraktu dla projektu "Likwidacja wysokoemisyjnego źródła ciepła z systemu ciepłowniczego w Jeleniej Górze" od października 2009 do marca 2011 wg wymogów FIDIC (Czerwona Książka).  Wartość kontraktu na roboty: 18 079 569,76 PLN

MOST NAD KANAŁEM PSARSKIM/ PSARY

Nadzór Inwestorski nad zadaniem: "Remont mostu nad Kanałem Psarskim w msc.Psary w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 352+663" w okresie od 05.08.2009 do 09.12.2009r. Wartość robót: 833 340,22 PLN

DROGA KRAJOWA NR 5/ TRZEBNICA-WROCŁAW

Nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w ramach: "Przebudowy drogi krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica - Wrocław, od km 340+485,00 do km 352+927,84" od 08.2009 do 22.02.2011. Wartość kontraktu na roboty: 64 031 332,56 PLN

ASP CENTRUM SZTUK UŻYTKOWYCH, CENTRUM INNOWACYJNOŚCI/ WROCŁAW

Inżynier Kontraktu dla projektu "Budowa ASP we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności" wg wymogów FIDIC (Czerwona Książka) od września 2010 do czerwca 2012. Wartość kontraktu na roboty:  53 238 453,69 PLN

SZPITAL WOJEWÓDZKI/ KOSZALIN

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA DLA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO pn. „MODERNIZACJA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE” w okresie 48 m-cy począwszy od 02.06.2009r., współfinansowanego ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) wg wymogów FIDIC. Wartość kontraktu na roboty: 56 300 000,00 PLN

ODDZIAŁ RATUNKOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO/ KOSZALIN

Inżynier Kontraktu dla projektu "Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych" realizowany przez okres 48 m-cy od 11.05.2010r., współfinansowany ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Wartość robót: 24 000 000,00 PLN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACYJNA/ MURÓW

Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Murów" od 06.07.2009 do 06.07.2012r. wg warunków kontraktowych FIDIC. Wartość kontraktów na roboty: Budowa kanalizacji sanitarnej II etap w m. Zagwiździe - 2.183.999,99 PLN
Rozbudowa oczyszczalni ścieków - 5.146.063,40 PLN