Nasze realizacje
BUDYNEK BIUROWY OMEX/ WROCŁAW

Usługi zarzadzania projektem pn. "Budowa budynku biurowego przy ul. Legnickiej 52 we Wrocławiu" od 19.11.2010 do 12.03.2012r. Całkowita wartość robót: 10,2 mln PLN

DROGA KRAJOWA NR 46/ OPOLE-LĘDZINY

„Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Częstochowa-Szczekociny  Opole - Lędziny km 102 + 480,00  – km 103 + 576,35 ” w okresie od 08.02.2008 do 31.08.2008. Wartość kontraktu na roboty: 4 329 257,82 PLN

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PŁASZÓW - ETAP II/ KRAKÓW

Konsorcjum ARUP/EKOCENTRUM zrealizowało zamówienie dodatkowe na pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu "Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie" wg wymogów FIDIC (Żółta Książka). Wartość kontraktu na roboty: 2 919 820, 00 Euro

DROGA PRZEMYSŁOWA/ BIELAWA

Inżynier Kontraktu dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Bielawy" wg wymogów FIDIC od 22.10.2004r do 09.06.2007 o łacznej wartości robót: 3 138 693,91 Euro netto

KRAKOWSKI SZYBKI TRAMWAJ/ KRAKÓW

Konsorcjum firm: IMS Sp. z o.o. /EKOCENTRUM Sp. z o.o wykonało funkcję Inżyniera Kontraktu wg wymogów FIDIC dla  przedsięwzięcia pn. "Krakowski Szybki Tramwaj - obszar 1,2,3,4,5,6" obejmującego budowę urządzeń i infrastruktury części sieci tramwajowej w okresie 01.07.2009-15.12.2009.  Wartość robót:   164 227 691,00 PLN

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - ETAP I/ KRAKÓW

Konsorcjum: EKOOCENTRUM Sp. z o.o./PM Ltd/EKOSYSTEM Sp. z o.o. pełniło funcję  Inżyniera dla przedsięwzięcia "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap I" obejmującego 5 kontraktów na roboty wg warunków FIDIC o łącznej wartości :  36 879 740,00 Euro netto

NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI/ WROCŁAW

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu” zlokalizowanego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie Rozwoju GAJOWA I i GAJOWA II we Wrocławiu, obejmującą 2  zadania

JAGIELLOŃSKI PARK I INKUBATOR TECHNOLOGII/ KRAKÓW

Konsorcjum: EKOCENTRUM Sp. z o.o./PM Ltd od 11.06.2006 do 24.04.2010r. wykonało przy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Jagielloński Park i Inkubator technologii w Krakowie" następujące prace: PFU; SIWZ; plan kosztów, nadzór inwestorski; konsultacje specjalistyczne, doradztwo oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu dla wybudowanego obiektu.

JAGIELLOŃSKI PARK I INKUBATOR TECHNOLOGII - ETAP II/ KRAKÓW

Konsorcjum:  EKOCENTRUM Sp. z o.o./ NIRAS Polska Sp. z o.o. wykonuje przy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. "Jagielloński Park i Inkubator technologii w Krakowie" następujące prace: plan kosztów, nadzór inwestorski, konsultacje specjalistyczne, doradztwo oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu dla wybudowanego obiektu.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA/ GMINA OZIMEK

Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: "Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek" od 14.07.2010 do 31.12.2015r. Wartość kontraktu na roboty:  64 701 617,81 PLN