Nasze realizacje
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACYJNA/ GMINA ZIĘBICE

Inżynier Kontraktu dla Projektu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice". Projekt realizowany od 19.11.2011 do 15.11.2012 wg warunków kontraktowych FIDIC (Czerwona Książka), współfinansowany z Funduszu Spójności - P.O. Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość kontraktu na roboty: 20 550 600,00 zł netto

DROGI GMINNE/ AGLOMERACJA POPIELÓW

Nadzór Inwestorski w zakresie robót drogowych nad realizacją zadania "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych" w gminie Popielów wg procedur FIDIC (Czerwona Książka). Projekt współfinansowany z funduszu PHARE.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA/ AGLOMERACJA POPIELÓW

Inżynier Projektu PHARE - budowy ok. 38 km rurociągów kanalizacyjnych - pn. "Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego" wg procedur FIDIC (Czerwona Książka)  od 22.04.2004 do 26.10.2005r. Wartość kontraktu na roboty: 2 211 140,00 Euro netto

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ/ AGLOMERACJA PRUDNIK

Inżynier Projektu PHARE pn. „Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku” wg procedur FIDIC (Czerwona Książka) od 13.06.2005 do 20.11.2006r. W ramach nadzorowanego projektu zbudowane zostało 29 092,78 mb kanalizacji sanitarnej. Wartość kontraktu na roboty: 3 354 680,00 Euro netto

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ/ AGLOMERACJA GŁOGÓWEK

Inżynier Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Funduszu PHARE pn. "Budowa systemu kanalizacji na terenie miasta i gminy Głogówek" od 08.03.2004 do 04.11.2005r. wg procedur FIDIC (Czerwona Książka). Wartość kontraktu na roboty: 1 816 665,07 Euro netto.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/ ANTONIÓW K/OZIMKA

Inżynier Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym  PHARE SSG 2002 pn.:„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/ Ozimka wraz z budową tranzytu ścieków z miejscowości Dylaki i Jedlice do oczyszczalni ścieków w Antoniowie” od 06.05.2004 do 25.11.2005r. wg warunków kontraktowych FIDIC (Żółta Książka). Wartość kontraktu na roboty: 1 949 100,00 Euro netto.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACYJNA/ AGLOMERACJA BRZEG

Nadzór w trakcie realizacji projektu wspófinansowanego z Funduszu Spójności na lata 2004-2006 pn."Oczyszczanie ścieków w Brzegu" wraz ze szkoleniem PIU (Inżynier Kontraktu)  wg warunków kontraktowych FIDIC (Czerwona i Żółta Książka). Wartość kontraktu na roboty: 23  376 663,68 Euro

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH/ TRZEBIEŃ

Inżynier Kontraktu dla projektu współfinasowanego z funduszu UE -PHARE pn.: „II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieniu koło Bolesławca – stacja segregacji odpadów i nowa kwatera wysypiska” zgodnie z procedurami FIDIC od 01.2001 do 12.2003r. Wartość kontraktu na roboty: 3 857 534,95 Euro netto.

KOMPLEKS BASENOWY/ SUCHY LAS

Konsorcjum: Ekocentrum Sp. z o.o. i PM Ltd. od 13.04.2006 do 28.11.2008r. pełniło funkcję Inżyniera Projektu pn. "Budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" wg warunków kontraktowych FIDIC. Wartość kontraktu na roboty: 26 853 750,69 PLN

DROGA KRAJOWA NR 62/ WŁOCŁAWEK

Manager Projektu dla inwestycji: "Trasa tranzytowa we Włocławku - budowa Al.Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Chopina do skrzyżowania z ul.Kruszyńską" od 14.02.2004 do 15.10.2005r. Kontrakt  współfinansowany w 56% przez Unie Europejską w ramach Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Wartość nadzorowanego kontraktu 5 992 770,50 Euro