Inżynier Kontraktu wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Wykonanie Przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach" od 23.08.2010 do 08.2011r. Wartość robót: 11 087 852,15 PLN