Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" wg wymogów FIDIC (Żółty i Czerwony) obejmującego 9 zadań realizowanych od 11.2010r.