Inżynier Kontraktu dla projektów "Budowa hali przemysłowej segmentowej" i "Budowa placów i dróg oraz zagospodarowanie terenu w podstrefie NPP1" wg warunków FIDIC realizowanych od 03.2006 do 09.2008r. Wartość poszczególnych zadań: 1) Adaptacja budynku byłej księgowości - Centrum biznesowe - 6 859 163,- PLN, 2) Budowa hali przemysłowej segmentowej -  21 762 739,-  PLN, 3) Projektowanie i budowa hali przemysłowej - 19 896 177,-  PLN, 4) Projektowanie i budowa odcinka nowej drogi z sieciami infrastruktury - 2 971 831,-  PLN