Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina" wg warunków FIDIC od 25.06.2010 do 25.07.2015r. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, o łącznej wartości robót:  161 665 697,59 PLN