Inżynier Projektu i Pomoc Techniczna dla realizacji Projektu POIiŚ pn. "Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego, w tym wykonywanie działań zarządczych, koordynacyjnych, rozliczeniowych i doradczych podczas realizacji Projektu i Umów na roboty i usługi" od 05.07.2011 do 31.03.2013r. Wartość robót: 79 484 164,56 PLN