Pełnienie funkcji Inżyniera na kontrakcie na Roboty Budowlane Część 2a (zadanie II A): "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A 8 - nadzór nad robotami dodatkowymi i zamiennymi oraz obsługa Okresu Zgłaszania Wad" od 28.07.2011r. do 23.08.2011r. wg warunków Fidic. Wartość robót: 85 932 993,39 PLN netto