Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Izby Skarbowej we Wrocławiu, z parkingiem podziemnym, budynkiem konferencyjnym, elementami infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej przy ul. Powstańców Śląskich 24-26 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie"  od 18.11.2011r. do 18.11.2014r. Wartość kontraktu: 41 779 719,62 PLN