Pełnienie funkcji Inżyniera nad realizacją robót zaległych i poprawkowych na kontrakcie dla części 2 AOW A-8 (zadanie IIB) "Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w wężle "Pawłowice" oraz łącznik Długołęka od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych" od 18.07.2011r. wg wymagań Fidic. Wartość robót: 160 498 254,34 PLN netto.

test