O NAS

EKOCENTRUM Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku usług konsultingowych od 1992r. W początkowym okresie swojej działalności Ekocentrum zajmowało się projektowaniem, generalnym wykonawstwem i nadzorem nad realizacją inwestycji związanych głównie z ochroną środowiska.  

Obecnie specjalizujemy się w zarządzaniu projektami, doradztwie, projektowaniu i zarządzaniu finansami w trakcie realizacji projektów różnych branż budowlanych. Wiele uwagi poświęcamy, aby w nadzorowanych przez nas projektach stosowane były najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Nasze zaangażowanie w projekty bardzo często rozpoczyna się od ich inicjowania, poprzez wszystkie etapy realizacyjne, do ostatecznego rozliczenia, a później nadzoru w okresie zgłaszania wad.

Na rynku projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z Unii Europejskiej jesteśmy aktywni niemalże od chwili przyznania Polsce pierwszych transz pomocy finansowej. Inwestycje, w których realizacji uczestniczyło Ekocentrum jako Inżynier Kontraktu, to głównie duże projekty infrastrukturalne, współfinansowane przez Unię Europejską, głównie w sektorach ochrony środowiska i infrastruktury transportu.

Głównymi odbiorcami naszych usług są jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin, spółki celowe i inne podmioty publiczne będące beneficjentami środków pomocy europejskiej. Naszą działalnością objęliśmy również projekty kubaturowe użyteczności publicznej, finansowane ze środków publicznych, często współfinansowane przez Unię Europejską. Doświadczenie naszej firmy związane z zarządzaniem inwestycjami dotyczy głównie projektów finansowanych z funduszy: Phare, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących.

Aktywność na dynamicznym rynku usług konsultingowych dla inwestycji infrastrukturalnych pozwoliła nam na wypracowywanie nowoczesnych i i efektywnych ekonomicznie metod zarządzania inwestycjami, które obecnie są wykorzystywane w celu maksymalizacji efektów działań we wszystkich realizowanych projektach.

Główne obszary naszej działalności to:

  • zarządzanie projektami w sektorze ochrony środowiska, infrastruktury transportu, budownictwa kubaturowego oraz hydrotechniki,
  • pomoc techniczna, doradztwo finansowe, usługi konsultanta,
  • studia i opracowania przedprojektowe: projekty techniczne i studia wykonalności,
  • przygotowywanie aplikacji o środki Unii Europejskiej
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych.


Uzyskane wieloletnie doświadczenia pozwoliły nam na systematyczne rozwijanie działalności i rozszerzanie zakresu świadczonych usług na kolejne sektory gospodarki, takie jak transport kolejowy i obiekty ochrony przeciwpowodziowej. Świadczymy również usługi zarządzania projektami w budownictwie kubaturowym, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Wielu spośród zatrudnianych przez nas ekspertów posiada Certyfikat Niezależnego Konsultanta, wydawany przez elitarne Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR. Świadectwem naszej profesjonalności i rzetelności na rynku usług konsultingowych są liczne nagrody, wyróżnienia oraz podziękowania.

 

Nagrody:

Potwierdzeniem profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych usług jest uzyskanie przez Ekocentrum Sp. z o.o. w 2006 roku, i od tego czasu odnawianego corocznie, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Oprócz referencji potwierdzających nasz profesjonalizm możemy się poszczycić uzyskaniem licznych nagród, wyróżnień i tytułów. Należą do nich m.in.:

LIDER EKO-INWESTYCJI 2007
LIDER EKO-INWESTYCJI 2008
Certyfikat Przejrzysta Firma 2008
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2010 i 2011
Skrzydła Biznesu 2010
Gepardy Biznesu 2010 i 2011
Efektywna Firma 2010 i 2011
Jakość Roku 2011
Gazele Biznesu 2011
Diament Miesięcznika Forbes 2011